آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان دکتر شریعتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

کد پستی : 1411713118

صندوق پستی : 14395/773

تلفن واحدهای مختلف دانشکده

شماره تماس کارکنان دانشکده جهت مراجعه غیر حضوری

تذکر: ساعات پاسخ گویی تلفنی کارکنان روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 2 بعد از ظهر می باشد