آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان دکتر شریعتی، دانشکده علوم   اجتماعی دانشگاه تهران

 کد پستی : 1411713118

 صندوق پستی : 14395/773

 فکس : 88012524

تلفن واحدهای مختلف دانشکده

تماس مستقیم با ریاست و معاونین دانشکده

شماره تماس کارکنان دانشکده در ایام دورکاری