دکتر سید پویا رسولی نژاد

 گروه علوم اجتماعی اسلامی

 پست الکترونیک : sp.rasoulinejad@ut.ac.ir

 برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید

 

 

مسئول دفتر : زهره محمد قلی

تلفن : 61117883