ارتباط با ریاست و معاونین دانشکده ارتباط با ریاست و معاونین دانشکده

دانشجویان گرامی و مراجعین محترم می توانند در خصوص بیان نظرات ، پیشنهادات و طرح مشکلات خود از طریق آدرسهای پست الکترونیک که در ادامه می آید با ریاست و معاونین محترم دانشکده در ارتباط مستقیم باشند.

لازم به ذکر است با توجه به شرایط ویزه فعلی مربوط به شیوع ویروس کرونا  در صورتی که در روند انجام امور خود با مشکلی مواجه بودید که از طریق راه های ارتباطی معمول موفق به انجام آن نشده اید ، می توانید از طریق آدرس های پست الکترونیکی اعلام شده پی گیری نمایید.

 

نام ونام خانوادگی سمت  آدرس پست الکترونیکی
غلامرضا جمشیدیها رئیس دانشکده 

gjamshidi@ut.ac.ir

فاطمه ترابی معاونت اداری و مالی 

fatemeh_torabi@ut.ac.ir

مریم نجار نهاوندی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

nahavand@ut.ac.ir

عبداله بیچرانلو معاونت پژوهشی 

bikaranlou@ut.ac.ir

زهرا فرضی زاده  معاونت دانشجویی و فرهنگی

farzizade@ut.ac.ir