دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,974 نتیجه
از 99
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تحلیل متون ارتباطی و رسانه ای 3106171 2 کارشناسی ارشد 06 مسعود کوثری هرهفته (14:00 - 16:00) -
تفکر تحلیلی و انتقادی 3106153 2 کارشناسی ارشد 06 مهری بهار هرهفته (14:00 - 16:00) -
مطالعات فرهنگی سینما 3106151 2 کارشناسی ارشد 06 اعظم راودراد هرهفته (10:00 - 12:00) -
نظریه های فرهنگی 3106146 2 کارشناسی ارشد 06 مسعود کوثری هرهفته (16:00 - 18:00) -
برآورد شاخص های جمعیتی 3105078 2 کارشناسی ارشد 05 رسول صادقی | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) -
روش های غیر مستقیم برآورد جمعیتی 3105119 2 دکتری 15 مجید کوششی | هرهفته (11:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) -
فلسفه اسلامی 1 3107049 2 کارشناسی ارشد 07 یحیی بوذری نژاد هرهفته (14:00 - 16:00) -
روش های تحقیق علوم اجتماعی اسلامی 3107029 2 کارشناسی ارشد 07 یحیی بوذری نژاد هرهفته (16:00 - 18:00) -
رسانه ها و فرهنگ مصرفی 3106050 2 کارشناسی ارشد 06 مهری بهار هرهفته (16:00 - 18:00) -
مطالعات انتقادی رسانه ها 3106160 2 کارشناسی ارشد 06 مهری بهار هرهفته (10:00 - 12:00) -
نظریه های اجتماعی مسلمین 2 پس از سید جمال 3107033 2 کارشناسی ارشد 07 غلامرضا جمشیدیها هرهفته (10:00 - 12:00) -
تفکر اجتماعی مسلمین تا دوران معاصر 3107064 2 دکتری 17 غلامرضا جمشیدیها هرهفته (14:00 - 16:00) -
جامعه شناسی بین فرهنگی 3107037 2 کارشناسی ارشد 07 مجید سلیمانی ساسانی هرهفته (16:00 - 18:00) -
تحلیل ادوار علوم نقلی 3107063 2 دکتری 17 یحیی بوذری نژاد هرهفته (14:00 - 16:00) -
روند تحولات و عوامل تعیین کننده باروری 3105079 2 کارشناسی ارشد 05 محمدجلال عباسی شوازی هرهفته (16:00 - 18:00) -
روش های تحقیق پیشرفته در رفاه اجتماعی 3104277 2 دکتری 04 حمید عبداللهیان هرهفته (13:30 - 15:00) -
مطالعات کاربردی فیلم و سینما 3106114 2 کارشناسی 61 مسعود کوثری هرهفته (13:30 - 14:30) | هرهفته (14:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 14:30) | هرهفته (14:30 - 15:30) -
روش تحقیق عملی 3102127 2 کارشناسی جامعه شناسی 03 یحیی علی بابائی | هرهفته (17:00 - 18:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (17:00 - 18:00) -
ارتباطات هنری 2: موسیقی و ارتباطات 3106106 2 کارشناسی 61 عبداله بیچرانلو حسن هرهفته (15:30 - 16:30) | هرهفته (16:30 - 17:30) | هرهفته (15:30 - 16:30) | هرهفته (16:30 - 17:30) -
نظریه های کلاسیک علوم اجتماعی 3106096 2 کارشناسی 61 حمید عبداللهیان هرهفته (13:30 - 15:30) -
نمایش 1 - 20 از 1,974 نتیجه
از 99