سرعت تحولات جهان امروز، نیاز قشرهای مختلف جامعه برای دسترسی به کامپیوتر و تجهیزات اینترنتِ پرسرعت را بالا برده است. در این میان قشر دانشجو و بالاخص دانشجویانِ حوزه علوم اجتماعی و ارتباطات، استفاده فزون‌تری از کاربری‌های‌کامپیوتر و نرم افزارهای پژوهشی و دریافت خبرِ آن دارند. بر همین اساس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، جهت سهولت دسترسی دانشجویانِ خود به این امکانات، اقدام به تجهیز مرکزی به عنوان «مرکز کامپیوتر» نموده است.
این مرکز که در مجموع از دو واحد، در طبقه همکفِ ساختمان اصلی دانشکده تشکیل شده است، نیازهای انفورماتیک دانشجویان را برآورده می سازد. در هر واحد از این مرکز ۲۴ کامپیوتر تجهیز شده است که با جدیدترین سخت افزارها و نرم افزارهای موجود، آماده خدمت رسانی به دانشجویان دانشکده می‌باشد. دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی به سهولت می‌توانند از ۴۸ کامپیوتر در نظر گرفته شده در مرکز کامپیوتر برای دستیابی به اطلاعات و اخبار روز، رفع احتیاجات پژوهشی و دسترسی به سایت‌های مختلف استفاده کنند.
لازم به ذکر است، مرکز کامپیوتر دانشکده علوم اجتماعی، امکان استفاده از مقالات علمیِ موجود در سایت‌های پژوهشی را، به صورت رایگان در اختیار دانشجویان خود قرار می‌دهد.
دانشکده محیطی را نیز برای استفاده کلاس‌هایی که برای آموزش نیاز به تجهیزات کامپیوتری دارند، اختصاص داده است که ۲۵ کامپیوترِ مجهز برای استفاده دانشجویان در این واحد در نظر گرفته شده است.