مسئول دفتر 

  عطیه مشیری                                                                                                       

  تلفن : 61117880

 

آموزش کارشناسی

  زهرا افکاری 

   کارشناس خدمات آموزشی گروه  ارتباطات اجتماعی وگروه  مردم شناسی

  تلفن : 61117919

  پست الکترونیک :

آمنه حسن زاده 

 کارشناس خدمات آموزشی گروه توسعه و سیاست گذاری اجتماعی و گروه جامعه شنتاسی

 تلفن : 61117919

 واتساپ : 09330318408

 

 

آموزش تحصیلات تکمیلی

 

   لیلا شاهپوری منفرد

  رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

  تلفن :  61117973

  پست الکترونیک : lshapour@ut.ac.ir

 سهیلا آزاددل 

   کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی   گروه  جامعه شناسی

   تلفن : 61117865

   تلفن همراه : 09367627803

   پست الکترونیک : sazaddel@ut.ac.ir

 

   سارا غفار زاده

  کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی گروه توسعه و سیاست گذاری اجتماعی

  تلفن : 61117867

  پست الکترونیک : s.ghafar@ut.ac.ir

 

  خاتون مهربخش 

  کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه مردم شناسی و گروه ارتباطات اجتماعی

  تلفن : 61117920

  پست الکترونیک : mehrbakhsh2011@ut.ac.ir

  زهرا قیامی 

  کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه جمعیت شناسی و گروه علوم اجتماعی اسلامی

  تلفن : 61117922

  تلفن همراه : 09109483808

  پست الکترونیک :  zghiamy@ut.ac.ir

   سودابه باده بان 

   کارشناس خدمات آموزشی

 

 

 مسئول امور کلاسها

  علی زوی کلاتی 

   تلفن : 61117879   

   تلفن همراه : 09392768590 (تماس در ساعات اداری)