اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

حمایت شرکت شهرک های صنعتی تهران از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  

فرصت های مطالعاتی واصله از شرکت ها، صنایع، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی

حمایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در حوزه های مختلف مدیریت شهری 

فراخوان وزارت آموزش و پرورش برای پژوهش درباره " تولید مدل مفهومی تکریم مقام معلم و معلمی در جامعه"

فراخوان مقاله با موضوع توانمند سازی افراد بهبودیافته از اعتیاد

فراخوان صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

برگزاری همایشهای علمی به صورت مجازی

مجله علمی و تخصصی ویژه نامه دین وسیاست و رسانه های اجتماعی تابستان 1398

معرفی پروژه های مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت 

پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی آتش نشانی وایمنی شهری

رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی -3-4  اردیبهشت 99

فراخوان جذب پژوهشگر پسا دکتری