اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

جمع سپاری با موضوع مشارکت جویی در "تدوین سیاست های کلی فضای مجازی"

حمایت شرکت شهرک های صنعتی تهران از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  

فرصت های مطالعاتی واصله از شرکت ها، صنایع، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی

حمایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در حوزه های مختلف مدیریت شهری 

فراخوان وزارت آموزش و پرورش برای پژوهش درباره " تولید مدل مفهومی تکریم مقام معلم و معلمی در جامعه"

فراخوان مقاله با موضوع توانمند سازی افراد بهبودیافته از اعتیاد

فراخوان صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

برگزاری همایشهای علمی به صورت مجازی

مجله علمی و تخصصی ویژه نامه دین وسیاست و رسانه های اجتماعی تابستان 1398

معرفی پروژه های مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت 

پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی آتش نشانی وایمنی شهری

رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی -3-4  اردیبهشت 99

فراخوان جذب پژوهشگر پسا دکتری