تابستان 1337، زمانی که «موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی» شروع به کار کرد، در واقع گام های ابتدایی تاسیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برداشته شد. این موسسه با شروع فعالیت خود، اولین دوره های رسمی آموزش عالی علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد را تشکیل داد. بنیانگذاران موسسه با پذیرش دانشجو در این مقطع، علاوه بر فعالیت آموزشی خود، برنامه های تحقیقاتی و مطالعاتی را نیز به انجام می رساندند. آنچه امروز به عنوان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران می شناسیم، حاصل ادغام دو «موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی» و «موسسه تحقیقات تعاون» در سال 1351 است. با این اتفاق در حقیقت اولین دانشکده مستقل آموزش عالی علوم اجتماعی ایران در محل دانشسرای عالی سابق، واقع در میدان بهارستان تاسیس شد و افقی روشن برای پرداختن گسترده تر، دقیق تر و موشکافانه تر به حوزه علوم اجتماعی در ایران به وجود آمد. قبل از این تاریخ، رشته علوم اجتماعی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و تنها در مقطع کارشناسی تدریس می شد. پس از تاسیس دانشکده مستقل، گروه آموزشی علوم اجتماعی به گروه آموزشی جامعه شناسی تبدیل گردید و سپس گروه های آموزشی انسان شناسی، جمعیت شناسی، تعاون و ارتباطات نیز به آن ملحق شدند. لازم به ذکر است از تابستان سال 1371، دانشکده علوم اجتماعی به محلی در منطقه شش شهرداری تهران و در زمینی به مساحت 32 هزار و 177 متر مربع، با زیر بنای حدود شش هزار متر مربع منتقل شد. مکان دانشکده خارج از پردیس مرکزی دانشگاه تهران و واقع در منطقه پل نصر (گیشا) می باشد. دانشکده علوم اجتماعی با تجربه نزدیک به پنج دهه فعالیت آموزشی و پژوهشی به عنوان عضوی از دانشگاه بزرگ تهران، توانسته است جای پای خود را به عنوان سردمدار فعالیت علمی در حوزه علوم اجتماعی و ارتباطات، محکم کند و تغییر و تحولات بسیاری را در جهت پیشرفت کمی و کیفی خود به انجام رساند.