دکتر علیرضا دهقان نیری

گروه ارتباطات اجتماعی

adehghan@ut.ac.ir

برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید

 

مسئول دفتر : مرضیه جاویدان 

تلفن : 61117806