اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رسول صادقی

رسول صادقی،

دانشیار
 • نماینده گروه جمعیت شناسی در کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده علوم اجتماعی
 • دبیر شورای پژوهشی موسسه مطالعات جمعیتی کشور
 • عضو کمیته اجتماعی و فرهنگی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه جمعیت - بنیاد نخبگان استان همدان
 • عضو حقیقی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی، شورای عتف
 • عضو کارگروه علمی دبیرخانه رصد آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
 • عضو هیات مدیره و نائب رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران
 • عضو حقیقی هیات امنای پژوهشکده آمار
 • نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه مهاجرت نخبگان، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117884
صفحه رخ نما
Scopus
 • 133 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 740 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.