اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رسول صادقی

رسول صادقی،

دانشیار
 • نماینده گروه جمعیت شناسی در کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده علوم اجتماعی
 • دبیر شورای پژوهشی موسسه مطالعات جمعیتی کشور
 • عضو کمیته اجتماعی و فرهنگی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه جمعیت - بنیاد نخبگان استان همدان
 • عضو حقیقی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی، شورای عتف
 • عضو کمیته مطالعات و پایش سیاستهای جمعیتی- شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • رئیس کمیته علمی پیش بینی جمعیت و سلامت
 • عضو کارگروه علمی دبیرخانه رصد آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
 • عضو هیات مدیره و نائب رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران
 • عضو حقیقی هیات امنای پژوهشکده آمار
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117884
صفحه rokhname-alias
Scopus
 • 65 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
 • 535 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها