اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدجلال عباسی شوازی

محمدجلال عباسی شوازی،

استاد
 • عضو شورای پژوهشی مرکز آمار ایران
 • کارگروهبررسی صلاحیت علمی گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی
 • عضو کارگروه همکاری با کشورهای روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02188529121; 02161117856
صفحه رخ نما
Scopus
 • 703 ارجاعات
 • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۸
Google Scholar
 • 3675 ارجاعات
 • 35 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

 • عضو کارگروه همکاری با کشورهای روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز 1399←1402
 • کارگروهبررسی صلاحیت علمی گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی 1399←1401
 • عضو شورای پژوهشی مرکز آمار ایران 1399←1402
 • عضو گروه علوم اجتماعی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی 1398←1400
 • کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی با کشورهای استرالیا، آمریکا، انگلستان و کانادا 1397←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه ملی استرالیا ، جمعیت شناسی

1373 ← 1377

M.S ، تهران ، جمعیت شناسی

1367 ← 1372

کارشناسی ، اصفهان ، علوم اجتماعی

1363 ← 1367

فعالیت های علمی