اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عبداله بیچرانلو حسن

عبداله بیچرانلو حسن،

استادیار
  • معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 0218800146
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
  • 11 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی 1400←…
  • معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی 1397←1400
  • دبیر اجرایی چهاردهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال 1394←1394
  • مدیریت کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت - مدیریت رسانه

1385 ← 1390

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه امام صادق (ع) ، مدیریت

1377 ← 1385