اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عبداله بیچرانلو حسن

عبداله بیچرانلو حسن،

استادیار
 • مسئول پژوهشهای کاربردی دانشکده علوم اجتماعی
 • عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 0218800146
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
 • 5 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

پروفایل

 • معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی 1397←1400
 • عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی 1396←1400
 • مسئول پژوهشهای کاربردی دانشکده علوم اجتماعی 1395←…
 • عضو شورای نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1395←1395
 • دبیر اجرایی چهاردهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال 1394←1394
 • عضو شورای علمی طرح ارزشها و نگرشهای ایرانیان (موج سوم) 1394←1395
 • عضو کمیسیون دائم هیات امنای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1393←1395
 • عضو شورای علمی پژوهشی گروه اجتماعی اداره کل آموزش و پژوهش سیما 1393←1394
 • مدیریت کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1392←1394
 • مدیریت کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی 1392←1392
 • مسئول کارگروه برنامه ریزی و ارزیابی کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی 1392←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه امام صادق (ع) ، مدیریت

1377 ← 1385

فعالیت های علمی