نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان مقاله با موضوع توانمندسازی افراد بهبودیافته از اعتیاد

فراخوان مقاله با موضوع توانمندسازی افراد بهبودیافته از اعتیاد


به اطلاع اعضای محترم هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی می رساند سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران نیازمند همکاری و مشارکت جامعه علمی دانشگاهی به منظور بازتوانی افراد مصرف کننده مواد مخدر و اصلاح و بازبینی سند و پروتکل مراکز بهاران است.

علاقه مندان می توانند پوستر فراخوان مقاله با موضوع "توانمندسازی افراد بهبودیافته از اعتیاد" و محورهای آن را از اینجا مشاهده نمایند.