معرفی :

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده متشکل از دو قسمت اداره آموزش و اداره تحصیلات تکمیلی می‌باشد. به طور کلی این معاونت امور مربوط به ثبت نام، برنامه ریزی کلاس‌ها و امتحانات، انجام امور فارغ التحصیلی و پیگیری امور آموزشی دانشجویان در مقاطع و رشته‌های مختلف را به عهده دارد. در مقطع کارشناسی رشته‌های پژوهشگری علوم اجتماعی، مردم شناسی، برنامه ریزی اجتماعی،  ارتباطات اجتماعی  در دانشکده تدریس می‌شود و در مقطع ارشد و دکتری رشته‌های جامعه شناسی، مردم شناسی، مطالعات توسعه اجتماعی، جمعیت شناسی، برنامه ریزی اجتماعی، ارتباطات اجتماعی ، و علوم اجتماعی اسلامی دایر می‌باشد.