نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرصت های مطالعاتی واصله از شرکت ها، صنایع، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی

فرصت های مطالعاتی واصله از شرکت ها، صنایع، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی


اعضای محترم هیئت علمی برای کسب اطلاع از فرصت های مطالعاتی واصله از شرکت ها، صنایع، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی می توانند به صفحه مربوط به طرح فرصت مطالعاتی در سایت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه نمایید:

https://industry.msrt.ir/fa/page/1435