نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی پروژه های مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت

معرفی پروژه های مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت


عناوین پروژه­ های پژوهشی با موضوع مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت (فراخوان شده در سامانه ساتع) در چارچوب همکاری های این دانشکده با امور اجتماعی وزارت نفت در اینجا قابل مشاهده است.

اعضای محترم هیئت علمی دانشکده که علاقه مند به شرکت در این فراخوان هستند با توجه به محدودیت زمانی، قبل از اتمام مهلت مقرر، اقدام فرمایید.

لینک دسترسی به سامانه ساتع (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری:

 http://sate.atf.gov.ir