نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جمع سپاری با موضوع مشارکت جویی در "تدوین سیاست های کلی فضای مجازی"

جمع سپاری با موضوع مشارکت جویی در "تدوین سیاست های کلی فضای مجازی"


مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر دارد با استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی، نسبت به تدوین سیاست های کلی فضای مجازی اقدام نماید.

اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان علاقه مند می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر  در خصوص نحوه مشارکت و اطلاع از موضوعات و محورهای آن به سامانه نجم به نشانی najm.cfss.ir مراجعه نمایند.

برای مشاهده نامه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.