اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مریم رفعت جاه

مریم رفعت جاه،

دانشیار
  • ریاست کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 61117971
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 81 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • ریاست کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1399←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جامعه شناسی فرهنگی

1378 ← 1383

M.S ، دانشگاه تهران ، جامعه شناسی

1374 ← 1376

کارشناسی ، علامه طباطبایی ، علوم اجتماعی

1369 ← 1373

کلمات کلیدی