اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید سلیمانی ساسانی

مجید سلیمانی ساسانی،

استادیار
  • عضو کارگروه سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی شورای فرهنگ عمومی. شورای عالی انقلاب فرهنگی
دانشکده علوم اجتماعی
ارتباطات اجتماعی
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 5 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

پروفایل

  • عضو کارگروه سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی شورای فرهنگ عمومی. شورای عالی انقلاب فرهنگی 1400←1402

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علامه طباطبائی ، علوم ارتباطات اجتماعی

1391 ← 1395

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مطالعات فرهنگی و رسانه

1385 ← 1388

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، علوم ارتباطات اجتماعی

1381 ← 1385

فعالیت های علمی