اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید سلیمانی ساسانی

مجید سلیمانی ساسانی،

استادیار
  • عضو کارگروه سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی شورای فرهنگ عمومی. شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • عضو شورای علمی پژوهشکده ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
دانشکده علوم اجتماعی
ارتباطات اجتماعی
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 7 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • عضو شورای علمی و هیئت داوری پنجمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران 1401←1401
  • عضو شورای علمی پژوهشکده ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1401←1403
  • عضو کارگروه سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی شورای فرهنگ عمومی. شورای عالی انقلاب فرهنگی 1400←1402

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علامه طباطبائی ، علوم ارتباطات اجتماعی

1391 ← 1395

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مطالعات فرهنگی و رسانه

1385 ← 1388

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، علوم ارتباطات اجتماعی

1381 ← 1385