اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی حسین زاده یزدی

مهدی حسین زاده یزدی،

استادیار
  • مدیر گروه مطالعات اجتماعی اسلامی
دانشکده علوم اجتماعی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

  • مدیر گروه مطالعات اجتماعی اسلامی 1399←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی