اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمید عبداللهیان

حمید عبداللهیان،

استاد
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 61117842
اتاق : طبقه چهارم، دفترم بنام خودم است.
صفحه رخ نما
Scopus
  • 8 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، کارلتون ، جامعه شناسی

1369 ← 1375

M.S ، تهران ، جامعه شناسی

1364 ← 1366

کارشناسی ، تهران ، پژوهشگری

1356 ← 1363

کلمات کلیدی