اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمید پارسانیا

حمید پارسانیا،

دانشیار
  • ، معاون آموزشی و عضو شورای معاونان مجمع عالی حکمت اسلامی
  • ، عضو هیات مدیره انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم
  • ، عضو هیأت امناء پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  • ، عضو هیات ممیزه مشترک مراکز و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی حوزه ای دانشگاهی
  • ، رئیس کارگروه تخصصی کنترل و کاهش مفاسد اخلاقی
  • ، عضو شورای گروه مطالعات فرهنگی تمدنی
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 16 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال