دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دارای کتابخانه، سالن تربیت بدنی، سالن غذاخوری، جهار مرکز کامپیوتری (سایت برادران ، سایت خواهران ، کلاس کامپیوتر و سایت دکتری ) و چهار تالار اجتماعات با ظرفیت های زیر می باشد: * تالار اجتماعات ابن خلدون با ظرفیت 275 نفر * تالار اجتماعات گفت و گو با ظرفیت 100 نفر * تالار اجتماعات دکتر شریعتی با ظرفیت 100 نفر * تالار اجتماعات شهید مطهری با ظرفیت 100 نفر