اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رسول صادقی

رسول صادقی،

دانشیار
 • نماینده گروه جمعیت شناسی در کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده علوم اجتماعی
 • دبیر شورای پژوهشی موسسه مطالعات جمعیتی کشور
 • عضو کمیته اجتماعی و فرهنگی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه جمعیت - بنیاد نخبگان استان همدان
 • عضو حقیقی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی، شورای عتف
 • عضو کمیته مطالعات و پایش سیاستهای جمعیتی- شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • رئیس کمیته علمی پیش بینی جمعیت و سلامت
 • عضو کارگروه علمی دبیرخانه رصد آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
 • عضو هیات مدیره و نائب رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران
 • عضو حقیقی هیات امنای پژوهشکده آمار
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117884
صفحه رخ نما
Scopus
 • 63 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
 • 510 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

 • عضو حقیقی هیات امنای پژوهشکده آمار 1400←1404
 • عضو هیات مدیره و نائب رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران 1400←…
 • عضو کارگروه علمی دبیرخانه رصد آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 1400←…
 • رئیس کمیته علمی پیش بینی جمعیت و سلامت 1399←1401
 • عضو کمیته مطالعات و پایش سیاستهای جمعیتی- شورای عالی انقلاب فرهنگی 1399←1401
 • عضو حقیقی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی، شورای عتف 1398←1402
 • عضو کارگروه بازنگری سیاستهای کلی خانواده- مجمع تشخیص مصلحت نظام 1398←1399
 • عضو کارگروه تخصصی علوم اجتماعی 1398←1400
 • عضو کارگروه جمعیت - بنیاد نخبگان استان همدان 1396←…
 • عضو کمیته اجتماعی و فرهنگی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران 1394←…
 • عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن جمعیت شناسی ایران- دوره پنجم 1393←1396
 • سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور 1393←1394
 • دبیر شورای پژوهشی موسسه مطالعات جمعیتی کشور 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جمعیت شناسی

1385 ← 1390

M.S ، دانشگاه تهران ، جمعیت شناسی

1381 ← 1383

کارشناسی ، بوعلی سینا-همدان ، پژوهشگری علوم اجتماعی

1377 ← 1381

فعالیت های علمی