اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدمحمدعلی توکل کوثری

سیدمحمدعلی توکل کوثری،

استاد
  • عضو هیات مدیره انجمن پژوهشهای اموزشی
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 61117846
صفحه رخ نما
Scopus
  • 25 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

  • نماینده معاونت پزوهشی وزارت علوم 1399←1401
  • دانسگاه تهران:عضو شورای سیاست گذاری مؤسسه مطالعات سبک زندگی و سلامت 1397←1399
  • معاون پژوهشی وزارت علوم 1378←1380

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، دانشگاه آبردین-دانشگاه کمبریج ، جامعه‏شناسی

1360 ← 1361

Ph.D ، دانشگاه آبردین ، جامعه‏شناسی

1358 ← 1360

M.S ، دانشگاه اورگان ، علوم کامپیوتر با کهاد جامعه‏شناسی

1356 ← 1357

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی علوم - ریاضی و کامپیوتر

1351 ← 1356

کلمات کلیدی