اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهرداد عربستانی

مهرداد عربستانی

دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117854
صفحه رخ نما
Scopus
  • 9 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 48 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه مالایا ، انسان شناسی

… ←

M.S ، دانشگاه تهران ، مردم شناسی

1376 ←

B.S ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران ، علوم آزمایشگاهی

1366 ←

فعالیت های علمی