اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

یونس نوربخش

یونس نوربخش،

دانشیار
 • مشاور و رئیس کمیته آموزش و ارتقای آگاهی های حقوقی و عمومی
 • سرپرست گزینش دانشگاه
 • رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی علوم اجتماعی و رفتاری
 • عضو هیأت علمی وابسته گروه آموزشی علوم اجتماعی اسلامی
 • رئیس کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو
 • عضو اصلی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
 • استاد راهنمای گروه جامعه شناسی
 • عضو کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی دانشگاه تهران با مراکز علمی و آموزش عالی مجموعه کشورهای آلمان،اتریش،بلژیک و سوئیس
 • رئیس کنگره ملی نقش میان رشته ای در توسعه کارآفرینی و علمی کشور
 • عضو کارگروه پیگیری همکاری های بین المللی دانشگاه تهران
 • رئیس پردیس البرز
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02188012111
صفحه رخ نما

Google Scholar
 • 28 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

پروفایل

 • مدرس دوره آموزشی کوتاه مدت ارتباط با جامعه و مسئولیت و سلامت اجتماعی برای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1400←1400
 • عضو شورای عالی نخستین سمپوزیوم بین‌المللی آرمان شهر کودکان 1400←1400
 • عضو کمیته سیاستگذاری سمپزیوم زیست پزشکی1398 1399←1399
 • عضو کمیته علمی اولین جشنواره ی ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی 1399←1400
 • عضو شورای اعطای تندیس مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی دانشگاه تهران 1399←1400
 • مدرس دوره آموزشی کوتاه مدت مسئولیت و سلامت اجتماعی برای کارکنان دانشگاه تهران 1398←1398
 • مدرس دوره آموزشی کوتاه مدت مسئولیت و سلامت اجتماعی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1398←1398
 • رئیس پردیس البرز 1398←1401
 • عضو شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران 1398←1400
 • عضو کارگروه پیگیری همکاری های بین المللی دانشگاه تهران 1398←…
 • رئیس کنگره ملی نقش میان رشته ای در توسعه کارآفرینی و علمی کشور 1396←…
 • عضو کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی دانشگاه تهران با مراکز علمی و آموزش عالی مجموعه کشورهای آلمان،اتریش،بلژیک و سوئیس 1396←…
 • استاد راهنمای گروه جامعه شناسی 1396←…
 • عضو اصلی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 1396←…
 • ریاست پردیس البرز دانشگاه تهران 1395←1398
 • رئیس کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو 1395←…
 • عضو هیأت علمی وابسته گروه آموزشی علوم اجتماعی اسلامی 1395←…
 • رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی علوم اجتماعی و رفتاری 1393←…
 • سرپرست گزینش دانشگاه 1392←…
 • ریاست دانشکده علوم اجتماعی 1392←1395
 • مشاور و رئیس کمیته آموزش و ارتقای آگاهی های حقوقی و عمومی 1392←…
 • عضو هیئت علمی همایش بین المللی مطالعه علمی ایثار و شهادت 1392←1392
 • معاونت اداری و مالی دانشکده علوم اجتماعی 1391←1392
 • عضو هیات علمی وابسته دانشکده مطالعات جهان 1391←1393
 • رئیس مرکز مطالعات بین المللی دینی 1387←1389

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه علامه ، جامعه شناسی

… ←

Ph.D ، هامبورگ ، جامعه شناسی

1387 ←

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، پژوهشگری

1372 ← 1372

کلمات کلیدی