اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

یحیی بوذری نژاد

یحیی بوذری نژاد،

دانشیار
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117801
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 16 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۰

پایان نامه ها و رساله ها