اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سهیلا صادقی فسائی

سهیلا صادقی فسائی،

استاد
 • رئیس کارگروه علوم انسانی و اجتماعی
 • رییس کارگروه علوم انسانی و اجتماعی
 • عضویت در شورای پیمایش و افکارسنجی قوه قضائیه
 • عضو شورای راهبردی امور زنان و خانواده شهرداری تهران
دانشکده علوم اجتماعی
صفحه رخ نما

پروفایل

 • عضو کارگروه علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ( INSF) 1400←1402
 • عضو اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی 1399←1400
 • عضویت اندیشکده «امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی» 1397←1399
 • عضو هییت رییسه پنل تخصصی زنان، خانواده و دولت در همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران؛ گذشته، حال،‌ آینده 1395←1395
 • عضو شورای راهبردی امور زنان و خانواده شهرداری تهران 1393←…
 • عضویت در شورای پیمایش و افکارسنجی قوه قضائیه 1393←…
 • عضویت در اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی 1393←1395
 • رییس کارگروه علوم انسانی و اجتماعی 1392←…
 • رئیس کارگروه علوم انسانی و اجتماعی 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، منچستر ، جامعه شناسی

1372 ← 1376

M.S ، تربیت مدرس ، جامعه شناسی

1364 ← 1368

کارشناسی ، علامه طباطبائی ، جامعه شناسی

1358 ← 1364

کلمات کلیدی