اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

یحیی بوذری نژاد

یحیی بوذری نژاد،

دانشیار
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117801
صفحه rokhname-alias
Google Scholar
  • 15 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه اسلامی 1 3107049 2 07 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
روش های تحقیق علوم اجتماعی اسلامی 3107029 2 07 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
تحلیل ادوار علوم نقلی 3107063 2 17 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
مبانی فلسفه اجتماعی 3102389 2 21 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
انسان از دیدگاه اسلام 3104063 2 21 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم اول 1400
روش شناسی اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان 3107052 2 07 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
تاریخ فقه سیاسی- اجتماعی در اسلام 3107035 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
تحلیل ادوار علوم عقلی 3107062 2 07 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
مبانی فلسفه 1 3120088 2 21 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/14 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1399
فلسفه اسلامی 1 3107049 2 07 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/20 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
روش های تحقیق علوم اجتماعی اسلامی 3107029 2 07 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
انسان از دیدگاه اسلام 3104063 2 22 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/15 (15:30 - 17:00) ترم دوم 1399
مبانی فلسفه 3108011 2 21 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/14 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1399
تحلیل ادوار علوم نقلی 3107063 2 07 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/21 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
مبانی فلسفه 1 3120088 2 22 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/17 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1398
فلسفه اسلامی 1 3107049 2 07 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های تحقیق علوم اجتماعی اسلامی 3107029 2 07 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
انسان از دیدگاه اسلام 3104063 2 21 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/15 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
تحلیل ادوار علوم نقلی 3107063 2 07 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
انسان از دیدگاه اسلام 3104063 2 21 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (15:30 - 17:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3