اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

قاسم زائری

قاسم زائری،

استادیار
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117809
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

پروفایل

  • عضو کمیته ارزیابی دانشکده 1396←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، جامعه شناسی

… ←

فعالیت های علمی