سلسله نشست‌های «علوم اجتماعی و ایران معاصر» با همت دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران در این دانشکده برگزار می‌شود. بسیاری بر این تصورند که علوم اجتماعی، دانشی نظری است که تمرکزی بر حوزۀ عمل و کاربرد ندارد. هدف از برگزاری این سلسله نشست‌ها تلاش برای پیشبرد و ارتقای نقش‌آفرینی علوم اجتماعی در عرصۀ‌ عمل است تا با پرداختن به موضوعات اساسی مورد توجه در این مجموعه نشست‌ها‌، در مسیر کمک به سیاست‌گذاری اجتماعی و فرهنگی در ایران گام برداشته شود.

محورهای گوناگونی از علوم اجتماعی، مسائل مرتبط با علوم اجتماعی و حوزه‌های میان‌رشته‌ای همجوار با علوم اجتماعی برای سلسله‌نشست‌های «علوم اجتماعی و ایران معاصر» طراحی شده‌اند. «علوم اجتماعی و دین» «علوم اجتماعی و کرونا» «اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی»، «فقر و نابرابری»، «فضای مجازی و رسانه‌ای نوین»، «خانواده»، «دانشگاه و علم»، «نهادهای غیررسمی و جوامع محلی»، «جامعه‌شناسی منطقه» و «جامعه‌شناسی فرهنگی ایران» از مهم‌ترین محورهای سلسله‌نشست‌های «علوم اجتماعی و ایران معاصر» است. همچنین تلاش می‌شود در این سلسله نشست‌ها آثار و تألیفات ارزشمند دانشگاهیان و دیگر پژوهشگران، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری که نوآوری‌ها و برجستگی‌های خاصی دارند، و نیز ایده‌ها و دیدگاه‌هایی از صاحب‌نظران که تا پیش از این به علت محدود بودن به طرح بحث در کلاس‌های دانشگاهی، یا دلایلی مشابه، فرصت و مجال طرح مناسب و مطلوب نیافته‌اند، معرفی و ارائه شوند.

مناسک، بروزدهنده‌ بُعد فرهنگی دین هستند/ به حاشیه راندن اربعین، یعنی دفن حقیقت عاشورا در صحرای کربلا

 
1400/6/28

وجه انتقادی سبک مداحی اعتراضی دهۀ 1370 رنگ باخته و صرفاً فرم آن حفظ شده است

1400/6/28

پیام ماندگار واقعه‌ کربلا، ارجحیت ارزش‌های انسانی فرامادی و توحیدی است‌

1400/6/28

اجتماعات اربعین، زمینه‌ساز شکل‌گیری امت واحده ایمانی است

1400/6/28

مشروعیت قیام امام حسین (ع) بر اساس قواعد فقهی - حقوقی

1400/6/21

آینده دین در آیینه تغییرات مناسک محرم

1400/6/21

آسیب شناسی آسیب شناسی ها از عزاداری حسینی

1400/6/21

اختلال ارتباطی در آیین های عاشورایی در دوره همه گیری کرونا

1400/6/21