نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

Conference Halls

Conference Halls


The Faculty is home to the Ibn-Khaldun auditorium with 275 seats, the Goft-o-Goo (Dialogue) Hall, and the Shari'ati auditorium with over 100 seats for conferences and symposiums.