نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه جامعه شناسی اسلامی

گروه جامعه شناسی اسلامی


تاسیس گروه علوم اجتماعی اسلامی

در ادامه فکر بومی سازی علوم اجتماعی، برخی افراد صاحب نظر به همراه مسئولین دانشکده درخواستی را در این راستا مطرح کردند. این درخواست مبنی بر تأسیس و راه اندازی گروه علوم اجتماعی اسلامی  در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ در کمیسسیون علوم اجتماعی رفتاری طرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت اعضای حاضر در جلسه قرار می گیرد. مصوبۀ مذکور پس از طی مراحل اداری در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ در هیأت منتخب شورای دانشگاه به تصویب می رسد و از آن پس امکان پذیرش دانشجو برای این گروه فراهم می آید.

معرفی رشته های دایر در گروه علوم اجتماعی اسلامی

در حال حاضر دو رشته «دانش اجتماعی مسلمین» و « فلسفه علوم اجتماعی» در مقطع کارشناسی ارشد و رشته «دانش اجتماعی مسلمین» در مقطع دکتری در این گروه دایر می باشد.

 1-2- رشته دانش اجتماعی مسلمین

 دانش اجتماعی مسلمین به اندیشه، دانش و علم اجتماعی دنیای اسلام می پردازد، هویت معرفتی این دانش را با توجه به معنای علم در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی شناسایی نموده و مبادی اندیشه اجتماعی معاصر مسلمانان و تلاش متفکران اسلامی را ارزیابی و بررسی نقادانه می کند. دانش اجتماعی اسلامی به رغم پیشینه تاریخی و تمدنی خود با حضور دانش اجتماعی مدرن در مراکز رسمی علمی کشورهای اسلامی مورد غفلت قرار گرفته و متاسفانه بیشتر موضوع پژوهش های مدرن واقع شده است. اندیشه اجتماعی معاصر با گسست از پیشینه تاریخی، روش و عرفی شایسته و مناسب با فرهنگ تمدن اسلامی را پیدا نکرده است. لذا بازخوانی و بررسی اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان و تلاش برای پدید آوردن دانش روشمند مناسب با حوزه فرهنگ و تمدن اسلام ، که در نهایت بتواند با راه اندازی جنبش نرم افزاری احیاگر تمدن اسلام باشد ، ضرورت تاسیس این رشته را توجیه می نماید این رشته اهداف زیر را دنبال می کند:

 1. آشنایی با روشها و شیوه های اندیشه اجتماعی و سنتهای فکری دنیای اسلام
 2. زمینه سازی برای تکوین نظریه های اجتماعی مبتنی بر حوزه حکمت و عقلانیت اسلامی
 3. کوشش در جهت بسط و کاربردی نمودن اندیشه های اجتماعی اسلامی
 4. آگاهی و مقایسه مبادی متافیزیکی و فرهنگی نظریه های جامعه شناسی
 5. شناخت و مقایسه زمینه های فرهنگی و تمدنی نظریه های اجتماعی مدرن با یکدیگر و با اندیشه های اجتماعی اسلامی .

در مقطع کارشناسی ارشد « رشته دانش اجتماعی مسلمین » دانشجو می بایست شانزده واحد دروس الزامی و تخصصی و ده واحد دروس اختیاری و شش واحد پایان نامه را بگذراند .دروس زیر بر اساس بازنگری و  مصوبه هشتصدو هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی مورخ ۲۳/۷/۹۱ به عنوان دروس اصلی ارائه می گردد.۱- بررسی و نقد مکاتب و نظریه های جامعه شناسی (۴واحد)۲- روش های تحقیق در علوم اجتماعی ۳- اندیشه اجتماعی در منابع اسلامی (قرآن و نهج البلاغه )۴- فلسفه علوم اجتماعی تطبیقی ۵– نظریه های اجتماعی مسلمین (۴واحد)۶- روش های تحقیق دانش اجتماعی مسلمین .

در مقطع دکتری « دانش اجتماعی مسلمین » بر اساس مصوبه ششصدو نودمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ ۸/۴/۱۳۸۷ دانشجو می بایست هجده واحد پایان نامه ، دوازده واحد دروس الزامی و اصلی و شش واحد دورس اختیاری را بگذراند .دروس اصلی این مقطع عبارتند از :۱- تحلیل ادوار علوم عقلی ۲- تحلیل ادوار علوم نقلی ۳- چالش های نظری معاصر در جهان اسلام ۴- تفکر اجتماعی مسلمین تا دوران معاصر ۵- روش شناسی تفکر اجتماعی مسلمین ۶- اندیشمندان غربی تاثیر گذار درجهان اسلام و باز شناسی تفکر اجتماعی مسلمین .

 

۲-۲- رشته فلسفه علوم اجتماعی

فلسفه علوم اجتماعی دانشی درجه دوم است که به تبیین چگونگی شکل گیری نظریه های اجتماعی و بنیانهای متافیزیکی ، انسان شناختی ، معرفتی و روش شناختی تولید نظریه ها پرداخته و چگونگی نسبت نظریه ها را با حوزه های فرهنگی و تاریخی مربوط به آنها تبیین می نماید . رشته فلسفه علوم اجتماعی رشته ای بین رشته ای است که نظریه ها و روش های تولید علوم اجتماعی را مورد نقد و بررسی قرار می دهد .

از آنجا که نظریه های جامعه شناختی سرشار از مبادی متافیزیکی و معرفت شناختی هستند که در حوزه فرهنگی دنیای غرب حضور داشته اند، این نظریه ها در محیط بومی خود ، برای حل مسائل اجتماعی خویش پدید آمده اند و انتقال مستقیم آنها به عنوان نظریات علمی و در عین حال جهان شمول علاوه بر ایجاد مشکلات فرهنگی و تاریخی مانع از خلاقیت جامعه علمی جهت تولید نظریات بومی مناسب می گردد. رشته فلسفه علوم اجتماعی ، با ایجاد خودآگاهی علمی برای دانشجویان  زمینه تکوین تئوری های بومی را فراهم می آورد .

اهداف رشته فلسفه علوم اجتماعی عبارتست از

 1. شناخت هویت معرفتی نظریه های جامعه شناختی
 2. آگاهی به مبادی متافیزیکی و فرهنگی نظریه ها
 3. نقد و بررسی روش شناختی معرفت و نظریه های جامعه شناختی
 4. زمینه سازی برای تکوین نظریه های مبتنی بر حکمت و عقلانیت اسلامی
 5. تربیت پژوهشگران نقاد مطالعات اجتماعی

بر اساس بازنگری و مصوبه هشتصدو بیست و ششمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مورخ ۱۸/۱/۹۲ دانشجو می بایست در این مقطع شش واحد پایان نامه ، شانزده واحد الزامی و تخصصی و ده واحد اختیاری را بگذراند . دروس اصلی و الزامی این رشته عبارتند از : ۱- بررسی و نقد مکاتب و نظریه های جامعه شناسی(۴واحد ) ۲- فلسفه علم ۳- اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان ، ۴-روش شناسی اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان ۵- فلسفه و روش شناسی علوم اجتماعی(۴واحد ) ۶- فلسفه اسلامی ( معرفت شناسی و هستی شناسی )

 

 1. اساتید گروه :

گروه علوم اجتماعی اسلامی با توجه به ابلاغیه معاونت برنامه و بودجه دانشگاه تهران در آغاز فعالیت خود از سهمیه پنج پست هیات علمی برخوردار گردید. از آنجا که رشته های  گروه علوم اجتماعی  اسلامی بین رشته ای می باشد تلاش گردیده است که از اساتید متخصص در حوزه های مختلف جامعه شناسی ، علوم  و فلسفه اسلامی ، فلسفه علم و فلسفه غرب استفاده گردد.  در حال حاضر گروه از چهار عضو پیوسته و هفت عضو وابسته تشکیل شده است که عبارتند از :

۱-۳- اعضای پیوسته

 1. دکتر غلامرضا جمشیدیها  

دکتر غلامرضا جمشیدیها دارای مرتبه استادی جامعه شناسی می باشند که در حوزه های نظریه های جامعه شناسی و اندیشه های اجتماعی مسلمین تدریس می نمایند .

 1. دکتر یحیی بوذری نژاد

دکتر یحیی بوذری نژاد دارای مرتبه دانشیاری  می باشند که در حوزه های روش شناسی دانش اجتماعی مسلمین ، فلسفه علوم اجتماعی و دانش اجتماعی مسلمین و تحولات علوم و فلسفه اسلامی تدریس می نمایند .

 1. دکتر مهدی حسین زاده یزدی

دکتر مهدی حسین زاده دارای مرتبه استادیاری می باشند که در حوزه های فلسفه علوم اجتماعی ، فلسفه علم تدریس می نمایند

 1. خانم دکتر منصوره لولآور

خانم دکتر منصوره لولآور دارای مرنبه استادیاری می باشند که در حوزه جامعه شناسی فرهنگی و روش های تحقیق علوم اجتماعی تدریس می نمایند .

۲-۳- اعضای وابسته

علاوه بر اساتید پیوسته گروه از اعضای وابسته زیر تشکیل گردیده است

 1. دکتر پارسانیا

دکتر پارسانیا  دانشیار دانشگاه تهران می باشند که در تدریس دروس نظریه های اجتماعی ، جامعه شناسی دین و… باگروه همکاری دارند .

 1. دکتر موسی عنبری

دکتر موسی عنبری دانشیار دانشگاه تهران می باشند که در حوزه جامعه شناسی تاریخی و…. باگروه همکاری دارند  .

 1. دکتر عبدالحسین کلانتری

دکتر عبدالحسین کلانتری دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران در حوزه های روش تحقیق کیفی و… با گروه همکاری دارند .

 1. دکتر کریم مجتهدی

استاد و چهره ماندگار فلسفه ایران که در حوزه مباحث مربوط به فلسفه علم و فسلفه های مضاف با گروه همکاری دارند.

 1. دکتر گلشنی

استاد دانشگاه صنعتی شریف که در حوزه فلسفه علم و فلسفه های مضاف  با گروه  همکاری دارند .

 1. دکتر عماد افروغ

دانشیار جامعه شناسی که در حوزه فلسفه علوم اجتماعی و روش شناسی علوم اجتماعی با  گروه همکاری دارند .

 1. دکتر محمد جواد جاوید

دانشیار دانشگاه تهران که در حوزه اندیشه های اجتماعی در متون اسلامی و فقه  اجتماعی با گروه همکاری دارند  .