نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه برنامه ریزی

گروه برنامه ریزی


 

گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی گرایش کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی را که مصوب شورای انقلاب فرهنگی بوده است از سال ۱۳۸۲ در دانشکده علوم اجتماعی راه اندازی کرده است . به علاوه، این گروه در مقطع کارشناسی ارشد، در رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی و برنامه ریزی گردشگردی نیز دانشجو می پذیرد.

معرفی رشته

برخی از موضوعات و مباحثی که دانشجویان گروه برنامه ریزی اجتماعی در مقطع کارشناسی با آن آشنا می شوند عبارت است از:

مبانی جامعه شناسی برای برنامه ریزی؛

موضوعات مربوط به سیاستگذاری اجتماعی؛

نظریه ها و سیاست های رفاه اجتماعی؛

فنون برنامه ریزی اجتماعی؛

مبانی و اصول برنامه ریزی شهری و منطقه ای؛

مبانی و اصول برنامه ریزی فراغتی؛

تحلیل برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛.

نظریه های فقر و نابرابری اجتماعی؛

اصول و مبانی برنامه ریزی گردشگری؛