نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه - منابع

کتابخانه - منابع


کتاب: این کتابخانه در حال حاضر دارای 45000 عنوان که شامل 90000 نسخه کتاب چاپی است. که از این تعداد 13000 عنوان لاتین و مابقی فارسی است. در بخش دیجیتال همچنین 900 کتاب لاتین به شکل eBook موجود است. کتاب‌های موجود در کتابخانه به دو دسته کتاب‌های تخصصی و کتاب‌های مرجع تقسیم می‌شوند. کتاب‌های تخصصی مربوط به رشته‌های انسان‌شناسی، تاریخ، فلسفه، جغرافیا و جغرافیای انسانی، جمعیت‌شناسی، آمار، جامعه‌شناسی، روش تحقیق، ارتباطات، توسعه است. کتاب‌های مرجع شامل اطلس‌ها و نقشه‌ها، سفرنامه، لغت‌نامه فارسی و لاتین است.

پایان نامه: کتابخانه دارای 5000 عنوان پایان نامه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست. کتابخانه آرشیو کاغذی تمام پایان‌نامه‌ها را دارد. در صورت نبودن نسخه دیجیتال، تنها استفاده در محل کتابخانه میسر است و امکان امانت نسخه کاغذی نیست. علاوه بر نسخه کاغذی، از سال 1386 نسخه دیجیتال پایان نامه موجود است.

نشریات: بخش نشریات کتابخانه 300 عنوان نشریه فارسی و لاتین دارد. این تعداد نشریات مربوط به سال‌هایی است که نشریات علمی پژوهشی به صورت مجازی در دسترس نبودند. اکنون به دلیل در دسترس بودن نشریات علمی پژوهشی از طریق درگاه اینترتی دانشگاه تهران خرید این گونه نشریات متوقف شده است و متقاضیان می‌توانند به بخش منابع اطلاعات علمی به آدرس  https://library.ut.ac.ir/scientific-databases مراجعه کنند. کتابخانه همچنین دارای منابع غنی از نشریات از زمان قاجار تا کنون است که در بخش دیجیتال در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.

گزارش پژوهشی: کتابخانه دارای منابع پژوهشی مربوط به تحقیقات شهری است که به صورت دیجیتال در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد. همچنین تعدادی از این منابع به صورت نسخه کاغذی موجود است.