نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه - ساختار اداری

کتابخانه - ساختار اداری


 

کارمندان کتابخانه
نام نام خانوادگی سمت                        شماره تماس
حسن منطیق کارشناس کتابدار 09195383182
داوود افشاری کارشناس کتابدار 09015626817
سید محسن موسوی کارشناس کتابدار 09123032508
سید مهدی خضری کارشناس کتابدار میز امانت 09100603481
راحله درخشیده کارشناس کتابدار میز امانت/تسویه حساب  09125757109

 

سامانه آذرسا جهت جستجوی کتاب و پایان نامه

سامانه نشریات علمی پژوهشی دانشگاه تهران

منابع اطلاعات علمی شامل مقالات انگلیسی و فارسی

نحوه تسویه حساب با کتابخانه