نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه - ساختار اداری

کتابخانه - ساختار اداری


 

کارمندان کتابخانه
نام نام خانوادگی سمت                        شماره تماس
محمدرضا حسینی کارشناس کتابدار 09125030652
حسن منطیق کارشناس کتابدار 09195383182
داوود افشاری کارشناس کتابدار 09015626817
سید محسن موسوی کارشناس کتابدار/ تسویه حساب کتابخانه 09123032508
سید مهدی خضری کارشناس کتابدار میز امانت 09100603481
راحله درخشیده کارشناس کتابدار میز امانت 09125757109

 

سامانه آذرسا جهت جستجوی کتاب و پایان نامه

سامانه نشریات علمی پژوهشی دانشگاه تهران

منابع اطلاعات علمی شامل مقالات انگلیسی و فارسی