نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کانون همیاران سلا مت

کانون همیاران سلا متمرکز مشاوره دانشگاه تهران به منظور بهره‌گیری بهینه از ظرفیت بی‌بدیل دانشجویان داوطلب در زمینه گسترش فعالیت‌های بهداشت روانی و با اعتقاد به تأثیر ماندگار و مؤثر همسالان در دانشگاه اقدام به تأسیس کانون‌های دانشجویی سلامت روان کرده است.
کانون همیاران سلامت روان، نهادی است که به منظور جلب مشارکت و یاری دانشجویان همیار به سایر دانشجویان دانشگاه و نیز با هدف ارائه خدمات مستمر، فراگیر و اجتماع‌محور تحت  نظر مرکز مشاوره دانشجویی و با هماهنگی معاونت فرهنگی_اجتماعی دانشجویی دانشگاه فعالیت می‌کند.
دانشجوی همیار، دانشجوی داوطلبی است که ضمن عضویت در کانون دانشجویی همیاران سلامت روان، آمادگی خود را برای انجام خدمات مرتبط با سلامت روان، آموزش، پیشگیری، شناسایی، یاری‌رسانی و ارجاع دانشجویان نیازمند به خدمات مشاوره اعلام می‌دارد و خدمات خود را از روی میل و رغبت بدون هیچ چشم‌داشتی با این اعتقاد که برای اجتماع سودمند است، ارائه و در فعالیت های اجتماع‌محور مرکز مشاوره مشارکت می‌نماید.
دانشجویان همیار سلامت درباره مسائل تحصیلی و برنامه‌ریزی درسی، پیشگیری از افت تحصیلی، مشکلات و مسائل ارتباطی در محیط‌های خوابگاهی، مهارت حل مسئله و مدیریت استرس توسط مرکز مشاوره آموزش می بینند و دانش خود در این زمینه‌ها را به دانشجویان و همسالان خود منتقل می‌کنند.
کانون مذکور در پاییز سال 1398 با 17 عضو در دانشکده علوم اجتماعی تشکیل شده است. اولین برنامه کانون همیاران سلامت در دانشکده علوم اجتماعی، در روز جهانی ایدز برگزار گردید. دانشجویان دیگری که مایل به عضویت در کانون همیاران سلامت روان هستند، می‌توانند به دفتر مشاوره دانشکده علوم اجتماعی مراجعه نمایند.