نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پژوهش کاربردی- فرم ها

پژوهش کاربردی- فرم ها


فرم های تیپ پژوهش کاربردی

پروپوزال  

فرم تیپ پروپوزال       [PDF]   [WORD]

 

عقد قرارداد 

قرارداد پژوهشی         [WORD]

موافقت نامه داخلی     [WORD]

ابلاغ طرح کاربردی       [WORD]

ابلاغ الحاقیه قرارداد     [WORD]

 

مفاصاحساب سازمان تامین اجنماعی

درخواست ارسال نامه جهت جهت صدور جوابیه سازمان تامین اجتماعی  [WORD]