نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفته سلامت روان

هفته سلامت روان


با توجه به اهمیت موضوع سلامت روان در جهان و بویژه جوانان، سازمان جهانی بهداشت ۱۰ اکتبر (مصادف با ۱۹ مهرماه) را روز جهانی سلامت روان تعیین و با هدف توجه آحاد جامه، دولتمردان و سیاست‌گذاران به سلامت روان نسبت به نام گذاری شعار سال اقدام نموده است. در همین رابطه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز همزمان از تاریخ ۱۹ مهرماه لغایت ۲۴ مهرماه به جهت افزایش توجه مردم و به ویژه جوانان به موضوع سلامت روان نسبت به برگزاری هفته سلامت روان اقدام نموده است
در لینک‌های زیر محتوی آموزشی در دسترس می‌باشد:

ویژه نامه روز جهانی هفته سلامت، پیام مشاوره، بروشور مقابله با استرس، بروشور جرأت ورزی، بروشور کرونا و خود تنظیمی تحصیلی، بروشور اعتماد به نفس