نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موفقیت دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی در هجدهمین جشنواره ورزشی دانشگاه تهران

موفقیت دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی در هجدهمین جشنواره ورزشی دانشگاه تهران


 به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی در هجدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران (آذر ۱۳۹۸) برخی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی موفق به کسب مقام شدند. آقای محمدرضا رشیدی در رشته کشتی فرنگی، مقام دوم؛ خانم آتنا طاهری در رشته شنا، مقام چهارم و خانم الهام میرسلیمی در رشته تکواندو، مقام دوم را کسب کردند. دانشکده علوم اجتماعی کسب این موفقیت را به تمامی این عزیزان تبریک می گوید