نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون پژوهشی

معاون پژوهشی


 

دکتر علیرضا دهقان نیری

گروه ارتباطات اجتماعی

adehghan@ut.ac.ir

برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید

 

مسئول دفتر : مرضیه جاویدان 

تلفن : 61117806