نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون اموزشی

معاون اموزشی


 

   دکتر عبداله بیچرانلو

  گروه ارتباطات اجتماعی

  bikaranlou@ut.ac.ir  

  برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید