نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون اداری

معاون اداری


 

دکتر زهره انواری

گروه انسان شناسی

z.anvari@ut.ac.ir

برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید

 

مسئول دفتر : صفورا ایاز 

تلفن : 61117870