نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محورهای پژوهش دانشجویی

محورهای پژوهش دانشجویی


به منظور حمایت از رساله ها و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشجویان در راستای برنامه سوم و اهداف دانشگاه موضوعاتی مورد حمایت ویژه قرار می گیرند که عناوین و اطلاعات بیشتر موارد زیر را ملاحظه  فرمائید.

راهنمای حمایت از رساله 

دستورالعمل نحوه افزایش ضریب حمایت از رساله / پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

راهنمای ثبت نام دوره های پسا دکتری