نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مبلغ جدید حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

مبلغ جدید حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی


 مبلغ جدید حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و هم چنین ۱۷۹ اولویت مربوط به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله دکتری مرتبط با عرضه و کاهش تقاضای مواد مخدر (سال ۱۴۰۰)توسط مدیرکل محترم دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اعلام گردید.

فایل اولویت ها در سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر به نشانی www.dchq.ir قابل دسترسی می باشد.

عناوین اولویت های پژوهشی اعلامی از سوی حوزه های مختلف دبیرخانه ستاد مصوب در شورای تحقیقات به منظور بهره گیری از ظرفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری دانشجویان در عرصه کاهش عرضه و کاهش تقاضای مواد مخدر و انجام حمایت های مادی و معنوی - سال 1400