نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فیلم های معرفی ظرفیت های علمی و فرهنگی دانشگاه تهران

فیلم های معرفی ظرفیت های علمی و فرهنگی دانشگاه تهران


به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند جهت آشنایی بیشتر با ظرفیت های علمی و فرهنگی دانشگاه تهران می توانند ازکلیپ های تهیه شده توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه استفاده نمایند:

من دانشگاه تهرانی ام، ویژه نو دانشجویان

معرفی ظرفیت های علمی و فرهنگی دانشگاه تهران

معرفی ظرفیت های علمی و فرهنگی دانشگاه تهران( زبان انگلیسی)