اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

فراخوان دریافت دستاوردهای دانش آموختگان دانشگاه تهران

فراخوان دریافت دستاوردهای دانش آموختگان دانشگاه تهران


بدین وسیله به اطلاع می رساند اداره دانش‌آموختگان اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران درصدد است تا نمایشگاهی از دستاوردهای منتخب دانش آموختگان دانشگاه را در حاشیه گردهمایی دانش آموختگان ادوار با همکاری کانون‌های دانش‌آموختگی در آذرماه سال جاری برگزار نماید. لذا از دانش آموختگان تقاضا می شود دستاوردهای منتخب در حوزه‌های علمی، پژوهشی، صنعتی، هنری، ورزشی و غیره  را برای معرفی در نمایشگاه مذکور در اختیار معاونت پژوهشی دانشکده قرار دهند. در صورت امکان دستاوردهای منتخب، دارای مشخصاتی از قبیل: سال تولید اثر، نام و اطلاعات تماس صاحب اثر، سال ورود صاحب اثر به دانشگاه و نحوه مطلوب ارائه اثر (به صورت نمونه حجمی واقعی یا ماکت و یا تصویری) باشند.

آدرس کوتاه :