نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تماس کارکنان دانشکده علوم اجتماعی

شماره تماس کارکنان دانشکده علوم اجتماعی


بدین وسیله به اطلاع دانشجویان و مراجعین محترم می رساند نظر به محدودیت های بیماری کرونا و کاهش حضور همکاران ،در صورت نیاز به انجام کارها به صورت غیر حضوری و آنلاین ،با شماره های پیوست در بین ساعت اداری (8صبح لغایت 14:30)تماس بگیرید.
جهت مشاهده لیست شماره تماس کلیک کنید.